Zamowienie

Wyniki konkursu

Informuję, że do realizacji projektu "Wzrost konkurencyjności firmy MIGRO poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii wytwarzania"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw,

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności została wybrana oferta oferenta:

 

Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o.

Oddział w Polsce Trasa im. Nikodema i Józefa Renców

33 40-865 Katowice

-- 
z poważaniem
Marek Pilip
---------------------------------------------------------------------------------
MIGRO Marek Pilip
ul. 3 Maja 160
22-435 Komarów Osada
tel. 793 550 315
www.migro.com.pl
NIP 922 161 05 17

Koszyk

Koszyk jest pusty